Những người sáng tạo

Mỗi một thành viên của Mama’s Pizza chính là một nghệ nhân, luôn luôn tâm thế sẵn sàng và sáng tạo ra những điều mới mẻ nhất, làm phong phú “khu vườn ẩm thực” cho tất cả khách hàng.